Advanced Search

Ostatnie wiadomości

Strony: [1] 2 3 4 5 6 ... 10
1
Regulamin i Polityka prywatności FORUM / Polityka prywatności
« Ostatnia wiadomość wysłana przez aglaz dnia Maja 25, 2018, 09:10:17 am »
POLITYKA PRYWATNOŚCI
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsze Zasady Prywatności mają zastosowanie do danych osobowych użytkowników serwisu internetowego (dalej „Użytkowników”) działającego pod adresem www.podkarpackie.it (dalej „Serwis”).

1.2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Usługodawca czyli Podkarpackie.it, z siedzibą i adresem w Lubaczowie (37-600) przy ul. Rynek. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

1.3. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania, przenoszenia oraz prawo żądania ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać maila na adres rejestracja@podkarpackie.it. Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

1.4. Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są przez Usługodawcę w celu prowadzenia Serwisu, a w szczególności:

    a. świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem usług oraz zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu;
    b. dane osobowe podane przez użytkownika w formularzu są zbierane w celu obsługi danego zgłoszenia - ich podanie jest dobrowolne, ale bez zgody nie jest możliwe obsłużenie zgłoszenia,
    c. marketingu usług świadczonych przez Usługodawcę oraz marketingu usług świadczonych przez podmioty trzecie (w przypadku wyrażenia odpowiednich, odrębnych zgód),
    d. ewentualnego dochodzenia roszczeń;
    e. ewentualnego przesyłania przez Usługodawcę na wskazany adres poczty elektronicznej - w formie elektronicznej - zamówionego biuletynu (newsletter);
    f. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
    g. tworzenia wewnętrznych raportów i analiz (w tym statystyk oglądalności podstron Serwisu),
    h. podnoszenia jakości świadczonych usług oraz
    i. zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu.

1.5. W przypadku gdy Usługodawca występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail i inne), osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, poprzez wysłanie maila na rejestracja@podkarpackie.it adres wpisując w tytule słowo „rezygnacja”.

1.6. Usługodawca oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać Usługodawcy na konto e-mail: rejestracja@podkarpackie.it.

1.7. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

1.8. Poza przypadkami wskazanymi w pkt 1.7. powyżej informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby, której dane informacje dotyczą.

1.9. Dane dotyczące Użytkownika, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem przez ww. osoby z Serwisu (m.in. dochodzenie ewentualnych roszczeń), a następnie zostaną usunięte z systemu.

1.10. Usługodawca informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Usługodawca informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia ww. osób z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

1.11. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają: utrzymanie sesji Użytkownika; dostosowanie Serwisu do potrzeb Użytkownika; tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu oraz realizację celów marketingowych Usługodawcy. Pliki cookies zamieszczane i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Usługodawcą reklamodawców.

1.12. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

1.13. Niektóre podstrony Serwisu oraz inne środki komunikacji z Użytkownikami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

1.14. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach obowiązującego prawa. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

1.15. Jednocześnie Usługodawca oświadcza, że stosowane przy ochronie Serwisu nowoczesne techniki zabezpieczenia Kont i dostępu do danych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.

1.16. Usługodawca, na podstawie umowy powierza przetwarzanie wszystkich danych osobowych podanych przez Użytkownika oraz innych danych, o których mowa w niniejszej Polityce spółce Zenbox Sp. z o. o. w celu prawidłowego wykonania przez ww. spółkę czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Serwisem oraz automatyzacją wysyłki wiadomości e-mai. Przekazanie danych Użytkownika spółce Zenbox Sp. z o. o. w celu wykonania umowy powierzenia, o której mowa powyżej, następuje z momentem podania tych danych przez Użytkownika w trakcie procesu Rejestracji.

1.17. Dane osobowe podawane w formularzach i na podstronach serwisu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

1.18. Data ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności: 25.05.2018.

<b>§ 2. ADMINISTRATOR DANYCH</b>

2.1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP.

2.2. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter.

2.3. Dane osobowe przetwarzane są:

    a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
    b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
    c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
    d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

    w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter.

2.4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

2.5. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasady: rozliczalności, adekwatności oraz rzetelności.

<b>§ 3. PLIKI COOKIES</b>

3.1. Witryna Pdoakrpackie.it używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryn za pośrednictwem formularza kontaktowego

3.2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz Podkarpackie.it w celu optymalizacji działań.

3.3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. (Google Analytics, Yandex);

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
2
Regulamin i Polityka prywatności FORUM / Regulamin działania forum Podkarpackie.IT, czyli zasady tu panujące.
« Ostatnia wiadomość wysłana przez mkobialka dnia Grudnia 27, 2017, 09:34:40 am »
Regulamin Forum PODKARPACKIE.IT

1) Warunkiem pełnego korzystania z Forum jest wcześniejsza rejestracja z podaniem wymaganych danych. Jedna osoba może posiadać tylko jedno konto. Zabrania się rejestrowania kont o obraźliwych i wulgarnych nazwach. Każdy użytkownik jest obowiązany do wpisania w profilu poprawnego adresu e-mail. Podanie nieprawdziwych informacji w formularzu rejestracyjnym może przyczynić się do skasowania konta. Jeżeli użytkownik założy więcej niż jedno konto lub udostępnia swoje konto innym osobom, wszystkie jego konta mogą zostać zablokowane i/lub skasowane bez ostrzeżenia i prawa odwołania. Konta nie są kasowane na prośbę użytkownika. Wszystkie posty napisane na Forum stają się własnością Forum i pozostają na nim na zawsze, chyba że administracja forum postanowi inaczej.

2) Na Forum piszemy z szacunkiem do pozostałych użytkowników i z należytą kulturą wypowiedzi. Za treść postów odpowiadają ich twórcy. Zgadzasz się nie pisać żadnych obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, nienawistnych, zawierających groźby i innych materiałów, które mogą być sprzeczne z prawem. Naruszanie prawa, dobrych obyczajów, praw autorskich, netykiety jest zabronione. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie forum do celów powszechnie uznanych za szkodliwe, niewłaściwe, nielegalne lub niemoralne, w tym do przesyłania wiadomości zawierających: wyrażenia, treści, załączniki powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne lub niezgodne z dobrymi obyczajami, wyrażania i przekazywania na forum prywatnych niecenzuralnych opinii pod adresem innych osób, rozpowszechniania prywatnej korespondencji bez zezwolenia jej autora, publikowania wiadomości pozbawionych treści merytorycznych, mających wyłącznie cel prowokacyjny, obraźliwy, obliczonych na wywołanie kłótni i wzajemnej wrogości wśród uczestników Forum.

A. Niedozwolone są (w postach/tematach/PW/tytułach/avatarach,podpisach/nickach) treści:
- p o r n o graficzne;
- wulgarne, obrażające innych użytkowników forum;
- niezgodne z prawem;
- ukazujące przemoc, zachęcające do agresji i nienawiści;
- reklamy stron internetowych, portali;
- prowokacyjne, naruszające powszechne zasady życia społecznego.

B. Tematy:
- nazwa tematu powinna świadczyć o jego zawartości;
- temat zamieszczamy w odpowiednim do tego dziale;
- nie zakładamy tematu w przypadku, gdy istnieje podobny - w przeciwnym wypadku temat zostanie usunięty lub przeniesiony.

C. Posty:
- staramy się pisać zgodnie z zasadami polskiej ortografii oraz gramatyki;
- posty odbiegające od tematu będą usuwane;
- nie nadużywamy pogrubienia, koloru, kursywy, przekreślenia oraz opcji powiększania tekstu, te opcje służą do zaznaczenia ważniejszych informacji w tekście;
- nie należy umieszczać zbyt dużych elementów graficznych, które spowalniają transfer oraz obciążają pamięć - blokują one sprawne przeglądanie forum;
- zabronione jest pisanie postów jeden pod drugim;
- cytując czyiś tekst pamiętajmy o podaniu źródła - szanujemy prawa autorskie.

3) Zabronione jest wykorzystywanie danych o użytkownikach Forum do wysyłania jakichkolwiek treści noszących znamiona korespondencji niechcianej lub wymienionej w niniejszym regulaminie jako szkodliwa (niemoralna, obraźliwa itd), dotyczy to wszystkich części składowych wiadomości (np. również zawartość sygnatury/avatara itp.) użytkownika. Złamanie tej zasady może być przyczyną natychmiastowego i trwałego usunięcia z listy użytkowników (wraz z powiadomieniem odpowiednich władz). Aby wspomóc te działania rejestrowane są adresy IP autorów. Przyjmujesz do wiadomości, że webmaster, administrator i moderatorzy tego Forum mają prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego wątku w każdej chwili jeśli zajdzie taka potrzeba. Jako użytkownik zgadzasz się, że wszystkie informacje, które wpiszesz będą przechowywane w bazie danych. Informacje te nie będą podawane bez twojej zgody żadnym osobom ani podmiotom trzecim, jednakże Webmaster, Administrator i Moderatorzy nie będą obarczeni odpowiedzialnością za ewentualne włamania prowadzące do wykradzenia tych danych.

4) Naruszenia regulaminu prosimy zgłaszać do Administracji Forum. Administratorzy i Moderatorzy podejmują starania mające na celu usuwanie wszelkich uznawanych za obraźliwe materiałów jak najszybciej, jednakże nie jest możliwe przeczytanie każdej wiadomości. Zgadzasz się więc, że zawartość każdego postu na tym Forum wyraża poglądy i opinie jego autora a nie Administratorów, Moderatorów czy Webmasterów (poza wiadomościami pisanymi przez nich) i nie ponoszą oni za te treści odpowiedzialności.

5) Zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości/powiadomień dotyczących Forum i spraw z nim związanych oraz ofert handlowych firm współpracujących z Forum na adres email podany podczas rejestracji. Adres email jest między innymi wykorzystywany dla potwierdzenia podanych informacji oraz hasła (i dla przesłania nowego hasła, gdybyś zapomniał stare). Adresy email użytkowników Forum nie są w żaden sposób przekazywane bądź udostępniane osobom trzecim.

6) Zgadzasz się na zamieszczanie w Twoim urządzeniu końcowym (komputer, tablet, smartfon, itp.) plików cookies, które zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z Forum.

7) Każdy użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu Forum PODKARPACKIE.IT i wyraża zgodę na ustanowione w nim reguły. Sprawy, których nie określa regulamin będą rozstrzygać Administratorzy.

8) Administracja Forum zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Forum bez podania przyczyn, oraz do zmiany charakteru Forum lub jego modyfikacji.
3
dlaczego widzę tylko to ? / bo nie jesteś zarejestrowany
« Ostatnia wiadomość wysłana przez mkobialka dnia Grudnia 20, 2017, 02:36:19 pm »
Powyższe zdania powinny Ci wszystko wyjaśnić. Bez rejestracji na forum, nie zobaczysz żadnych informacji, oprócz tej.

Skoro już trafiłeś na ten post to znaczy, że bardzo szukasz jakiejś odpowiedzi.

Nie gwarantujemy, że po rejestracji znajdziesz tutaj to czego szukasz, mimo wszystko rozważ czy nie warto się zarejestrować, może są tu już odpowiedzi na Twoje inne pytania.
Strony: [1] 2 3 4 5 6 ... 10